Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vystavil s platností od 30.04.2014 společnosti Tollmi Invest a.s.

Osvědčení o zápisu ochranné známky
a to na dobu deseti let.
Číslo známky: 337829 a druh známky: Kombinovaná


Společnost TOLLMI absolvovala v letech 2009-2011 program profesního vzdělávání zaměstnanců
podpořený z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost evropského sociálního fondu v ČR.