Nahoru

Více než 20 leté zkušenosti z oboru

20 let na dopravním trhu 

Na dopravním trhu působíme více než dvacet let. Od vstupu České Republiky do EU se specializujeme na přepravy mezi starými členskými státy EU. Znalost Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Beneluxu a všech ostatních států EU je samozřejmostí. Náš dispečink hovoří německy, anglicky, srbsky, rusky. Naši disponenti a řidiči znají celou Evropu.

Začátek TOLLMI je spojen s rokem 1991, kdy zakladatel Jindřich Tollinger  starší nakupuje první autobusy a nákladní automobily a podniká s nimi první cesty do Polska a Chorvatska.

V roce 1993 vzniká první společnost s ručením omezeným, v jejímž názvu se objevuje TOLLMI. Zázemí získává TOLLMI v jihočeských Hrejkovicích, kde za tímto účelem rekonstruuje objekt mlýna.

Léta 94´ a 95´se nesou ve znamení zahájení provozu autoservisu Hrejkovice, nabírání nových řidičů a automechaniků, nákupu dalších autobusů, tahačů a nákladních vozidel.

Do roku 1998 skupina zakupuje hrejkovické prostory v kterých doposud hospodaří, vystavuje velkou dílnu nezbytnou k provozu kamionové dopravy a pořizuje tahače a návěsy značek MAN a LIAZ a další autobusy.

Mezi léty 1999 až 2002 se v areálu sídla skupiny daří vybudovat Stanici technické kontroly (STK), dochází k obměně vozového parku, kdy staré vozy nahrazují nové tahače MAN a DAF.

V roce 2003 dochází k rozšiřování činnosti STK a autoservisu, nákupu dalších tahačů a návěsů.

Následující období do roku 2005 dochází k rozšíření společností, které působí v rámci TOLLMI Group, neboť se rozšiřuje působnost STK, autoservis prochází renovací a obměnou diagnostických zařízení a technologií, svůj provoz zahajuje pneuservis. Navíc je do struktury skupiny TOLLMI začleněn milevský butik Twist, který se zaměřuje na prodej dámské konfekce od renomovaných společností. Neustále je obnovována nákladní technika, což ovlivňuje zejména vstup České republiky do Evropské unie, dochází tak k omezení provozu malých nákladních vozidel a činnost se začíná soustředit na velké tahače, kterých je 20 kusů.

V roce 2006 dochází k omezení působení v oblasti autobusové dopravy. V dalším roce dochází k získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, které skupina každý rok úspěšně obnovuje.

V roce 2008 je v provozu přes čtyřicet tahačů a návěsů.

V letech 09´a 10´je zřízen druhý butik Twist v Českých Budějovicích a je pořízena zemědělská usedlost v obci Hrejkovice, přičemž je započnuta jeho rekonstrukce za účelem zřízení ubytovacích služeb. Je založena bulharská pobočka společnosti, do struktury jsou začleněni bulharští řidiči.

Rok 2011 se nese v duchu velkých změn spojených s přechodem na holdingovou strukturu skupiny. Její součástí se stávají jedna slovenská a dvě maďarské společnosti. Následujícího roku je dokončena rekonstrukce zemědělské usedlosti a otevřen penzion. Za neustálého obměňování a modernizace techniky jsou v provozu již 54 tahače a návěsy.

V roce 2013 je významný dvacetiletím působení značky TOLLMI na trhu. Dochází k restrukturalizaci společností ve skupině, k otevření další pobočky v Bulharsku.

V roce 2014 se TOLLMI nadále vyvíjí, pracuje na zkvalitňování služeb s důrazem kladeným na podporu veškerého svého duševního kapitálu.

V roce 2015 dochází ke kompletní obměně vozového parku za nová vozidla EURO6 se servisními smlouvami.

V roce 2018 je zřízen třetí butik TWIST v Praze v Londýnské ulici

Doprava

Mezinárodní kamionová doprava po celé EU vč. zemí Schengenu.

poptat služby

Servis

Provádíme opravy a servis všech značek osobních a dodávkových vozidel.

poptat služby