Nahoru

Servis klimatizace

 

V našem autoservisu provádíme servis klimatizací s náplní chladiva R134a (tetrafluorethan) a R1234yf (tetrafluorpropan).

 

1. Úvod

Na základě Nařízení 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel,je zakázáno používání chladiv s hodnotou potenciálu globálního oteplování (GWP) větším než 150. S účinností od 1.1. 2011 přestaly členské státy udělovat evropské schválení typu, nebo vnitrostátní schválení typu vozidla vybaveného klimatizačním systémem konstruovaným tak, aby obsahoval skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování větším než 150. Chladivo R134a používané v klimatizačních systémech osobních automobilů má hodnotu GWP = 1300. Z tohoto důvodu přecházejí automobilky na používání nového chladiva pro klimatizace, označeného jako HFO1234yf, nebo R1234yf. Toto chladivo má hodnotu GWP = 4.

 

2. Fyzikální vlastnosti R 1234yf a jejich porovnání s R134a

 

Mezinárodní označení ASHRAE:

R1234yf (alternativně HFO 1234yf)

Chemický název:

olefin - 2,2,3,3,3-tetrafluorpropan

Zařazení ASHRAE:

A2L

Toxicita ASHRAE:

A - netoxický

Hořlavost:

2L – hořlavý, těžce zápalný

 

Porovnávací tabulka fyzikálních vlastností HFO a R134a

 

R134a

R1234yf

Chemické označení

Hydrofluorocarbon

Hydrofluorooleofin

Zkratka

HFC

HFO

Teplota varu

-29°C

-26°C

Kritický bod

+95°C

+102°C

Tlak při +25°C

0,654 MPa

0,665 MPa

Tlak při +55°C

1,54 MPa

1,50 MPa

Hustota kapaliny

1094 kg/m3

1202 kg/m3

Hustota par při 25°C

32,25 kg/m3

48,97 kg/m3

GWP

1410

4,0

ODP

0

0

 

Označení ADR pro transport

 

 

 

Číslo UN:

3161

 

Třída:

2

 

Klasifikační kód:

2.F

 

Klasifikační číslo:

23

 

Výstražný štítek:

2.1.

 

 

Dolní mez hořlavosti (výbušnosti):

6,2% objemových

Horní mez hořlavosti (výbušnosti):

12,3% objemových

Forma:

pod tlakem zkapalněný plyn

Minimální výměna vzduchu

6 x za hodinu

 

nebo 0,3 m3 /minutu na m2 podlahy

Plyn těžší než vzduch

odsávání u podlahy

 

Minimální zápalná energie [mJ] potřebná ke vznícení R1234yf v porovnání s jinými látkami:

 

Chladivo R1234yf                                            5000 mJ (miliJoule)

Benzín                                                                 0,20 mJ

Propan                                                                0,28 mJ

Acetylén                                                             0,015mJ

Energie zapalovací svíčky v motoru:       40mJ

 

3. Závěr

                Chladivo R1234yf je špatně hořlavé, lze ho zapálit otevřeným plamenem, nelze ho zapálit elektrickou jiskrou, protože elektrická jiskra má 125x menší energii, než je zapotřebí ze vznícení HFO.

Doprava

Mezinárodní kamionová doprava po celé EU vč. zemí Schengenu.

poptat služby

Servis

Provádíme opravy a servis všech značek osobních a dodávkových vozidel.

poptat služby